Savjeti kako da napravite proizvod koji ljudi žele

Savjeti kako da napravite proizvod koji ljudi žele


Naš gost: Jess Martin

Započinjanje novog biznisa ili lansiranje nove ideje nosi sa sobom veliku listu izazova. Mnogi preduzetnici i startupovi ne primjećuju ove probleme sve dok ne počnu da razvijaju svoju ideju. Najčešće se suočavaju sa brojnim logističkim poteškoćama ili otkrivaju sve veće problem I izazove koje su mogli u početnim fazama da izbjegnu, uz adekvatan pristup. 

Jedan od najvećih rizika jeste da proizvod ili ideja mogu da se suoče sa malim i nerazvijenim tržištem ili pak, sa nedostatkom kupaca i klijenata. Iako ovo najčešće izgleda kao jedan od problema koji se javlja u procesu razvoja, vjerujemo da se isti može izbjeći ukoliko se pristupi temeljnom istraživanju kvaliteta ideje i tržišta prije samog lansiranja.

U srijedu, 20-og novembra, organizovali smo predavanje za startupove i preduzetnike s ciljem da upravo pomognemo u rješavanju ovih izazova u početnim fazama analize i kreiranja pristupa razvoja ideje ili novog proizvoda. Naš gost je bio američki preduzetnik Jess Martin. Jess stoji iza brojnih startupova koji su bilježili različite nivoe uspješnosti. On je podijelio sa nama vrlo korisne savjete koji imaju za cilj da otkriju održivost ideje prije njenog lansiranja na tržište i tako spriječi sve potencijalne rizike njenog plasmana. 

Na početku svog predavanja, Jess je imao dvije vrlo jasne poruke za sve startupove:

  1. Ne pričajte o svom startupu
  2. Ne postavljate previse pitanja koja se tiču budućnosti

Razlog za oba savjeta je isti – “Ljudi lažu”. Vrlo često će ljudi podržati Vašu ideju i odgovoriti pozitivno na sva ona pitanja šta bi oni uradili da su na Vašem mjestu. Cilj moraju da budu pitanja koja se tiču prošlosti i sadašnjosti.

“Prošle navike diktiraju buduće akcije”. 

5 pitanja koja možete postaviti svojim potencijalnim kupcima

Tokom svoje prezentacije, Jess je ponudio 5 pitanja koja su od velike koristi startupovima da otkriju i unaprijede process razumijevanja potreba krajnjih korisnika.

  1. Šta je najteži dio kod “uključivanja (nastanka) problema”?

Prvo pitanje se fokusira na razvojnom konceptu. Cilj je da se natjera potencijalni kupac ili klijent da uoči mogući problem i da predstavi mogući nedostatak o kojem niste razmišljali. Na ovaj način, sam kupac adresira potencijalni problem i nedostatak ideje.

  1. Možete li reći nešto više o poslednjem suočavanju sa problemom?

U ovom pitanju se od sagovornika želi čuti kada se poslednji put susreo sa problemom i kakvo je njegovo iskustvo sa istim. Šta se dogodilo? Koliko se problem često ponavljao? Ovi detalji mogu da pomognu da razumijete kolike razmjere izazov može da ima. Treba voditi računa da ukoliko  su ove informacije starije od godinu dana, možda nisu dovoljno relevatne za process kreiranja strategije razvoja ideje.

  1. Zašto je taj problem toliko težak?

Suština ovog pitanja je da otkriju sve prepreke i izazovi koje problem može sa sobom da nosi, kako biste na što bolji način prilagodili svoju ideju i proizvod, kao i kreirali adekvatnu strategiju razvoja. 

  1. Šta je učinjeno da se problem eventualno riješi?

Ovo je ključno pitanje. U otkrivanju korisničkog doživljaja i percepcije ideje, važno je znati koja su rešenja upotrebljena da bi se riješio određeni problem i njegovi nedostatci. Na osnovu ovoga, možete vrlo jasno da vidite koliko je potencijalni klijent spreman da investira u rešavanje problema i izazova, odnosno koliki značaj pridaje problemu. 

  1. Šta vam nije odgovaralo kod potencijalnih rešenja? 

Poslednje pitanje vam omogućava da razumijete koju strategiju da odaberete u pristupanju i rešavanju potencijalnog problema. Kao i kod trećeg pitanja, klijent iznosi negativne strane dosadašnjih rešenja, odnosno pomaže u razumijevanju odabira najbolje, jedinstvene strategije koja će vam pomoći da napravite adekvatan pristup lansiranja proizvoda ili startupa.

Značaj ove metode i samog procesa intervjuisanja potencijalnih klijenata, prije izgradnje strategije razvoja startupa. Ovim putem se adresiraju i otkrivaju svi potencijalni problemi, ali i do sada korišćena rešenja koja su primjenjiva i slična za razvoj Vašeg startupa, bez fokusiranja samo eventualne izazove s kojima se možete suočiti. Usmjeravanje na rešavanje postojećih potencijalnih rizika štedi vrijeme, novac i resurse i omogućava vam kreiranje više ideja i pravaca realizacije Vašeg startupa. Adekvatno razumijevanje potreba i razmišljanja potencijalnih kupaca i klijenata, jedan je od glavnih izazova sa kojima su susreće većina današnjih startupova i preduzetnika.

Podijeli