propeler
S03 E01: O PR-u: Ko, kako i zašto treba da ga radi?

S03 E01: O PR-u: Ko, kako i zašto treba da ga radi?

PR kao profesija pojavljuje se tek 1903. godine, kada je Ajvi Li (Ivy Lee) počeo da radi za Džona Rokfelera (John Rockefeller) kao njegov savjetnik. Do pojave intreneta, PR se svodio na objave u pisanim medijima, TV-u, radiju i bilbordima, a danas je sa razvojem društvenih mreža i ovo zanimanje je dobilo novi oblik, koji se usko prožima sa marketingom sadržaja i novinarstvom.

Read more