Kako da strateški pristupite društvenim mrežama

Natasa Djukanovic

Jeste li se nekad zapitali šta je to što odvaja izuzetne marketare od svih drugih? Vještine potrebne za marketing se većinom mogu naučti potpuno besplatno, znanje nikad nije bilo dostupnije. Pored toga, moguće je učiti na primjeru drugih brendova koji su sve više transparentni, dostupni na internetu  i društvenim mrežama i voljni da dijele znanje […]