Virtuelna kancelarija predstavlja izuzetno popularan i efikasan poslovni koncept koji omugućava korisnicima da bez troškova zakupa kancelarije, opremanje kancelarije, angažovanje radnika te pratećih troškova dobiju kompletnu uslugu standardne kancelarije.